product management

De hedendaagse markt vraagt steeds meer maatwerk en diepgang van GM products. Om op deze behoefte in te springen is de afdeling product management opgericht.

Sinds 2011 is deze afdeling zeer succesvol gebleken en inmiddels maken veel klanten, maar ook producenten gebruik van de kennis die GM products met deze afdeling in huis heeft.

Hieronder een opsomming van de taken die deze afdeling ondere andere voor haar rekening neemt. Ook hier geldt weer dat kennis ver vooruit loopt op de rest van de markt. 

De taken van de afdeling product management:

• Opmaken Installatie voorschriften en specificaties

Producten markt gereed maken
Training
Communicatie tussen bedrijven
Fysiek project bezoek
Product modificaties en/of ontwikkeling
Producenten audits
Kwaliteitscontrole